Harta site-ului www.evp-oradea.ro

Consiliul Local al Municipiului ORADEA
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor


Termene si conditii
Galerie foto
Log In
Localizare Birou de Evidenţă a Persoanelor
Localizare Compartiment de Stare Civilă, Primarie
Locul înregistrării NAŞTERII, Maternitate
Program de lucru
Organigrama S.P.C.L.E.P.
Regulament de Organizare şi Funcţionare
Noutăţi
Raport de activitate
Legături utile
Chestionar de evaluare a gradului de satisfacţie a cetăţeanului
Carte de identitate
Cartea de identitate provizorie
Reşedinţa (Flotant)
Furnizări de date
Staţia mobilă
Înregistrarea naşterii
Transcrierea certificatului de naştere emis în străinătate
Înregistare tardivă
Înregistrarea căsătoriei
Publicitatea căsătoriei
Transcrierea certificatului de căsătorie emis în străinătate
Eliberarea livretului de familie
Înregistrare divorţ
Înregistrarea decesului
Transcrierea certificatului de deces emis în străinătate
Eliberarea certificatelor de stare civilă
Extraselor multilingve de stare civilă
Formulare standard multilingve
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Legislaţie
Politica noastră de cookie
Anexa 24
Taxe Evidenţa Persoanelor
Taxe Starea Civilă
Suport live (de LUNI până VINERI între orele 8-15)
Rapoarte de activitate pe anul 2010
Declaraţii de avere şi de interese - SPCLEP Oradea 2010
Cazuri de schimbare a numelui
Informatii despre APOSTILA
UE Transcrierea certificatului de deces CU APOSTILA
UE Transcrierea certificatului de deces emis în state cu care Romania a încheiat tratate/ convenţii
Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate
Eliberarea actului de identitate la deteriorarea sau distrugerea celui anterior
Eliberarea actului de identitate la pierderea sau furtul celui anterior
Eliberarea actului de identitate cu ocazia modificării ori schimbării numelui
Eliberarea actului de identitate pe motiv de schimbare a fizionomiei
Transcrierea certificatului de deces SUPRALEGALIZAT
Transcrierea certificatului de deces CU APOSTILA
Termene si conditii
Formulare tipizate
Noutăţi - Atenţie la valabilitatea actului de identitate
Transcrierea certificatului de casatorie CU APOSTILA
Transcrierea certificatului de căsătorie SUPRALEGALIZAT
Transcrierea certificatului de căsătorie emis în state cu care România a încheiat tratate/ convenţii
Informatii despre SUPRALEGALIZARE
Transcrierea certificatului de naştere CU APOSTILA
Transcrierea certificatului de naştere SUPRALEGALIZAT
Transcrierea certificatului de nastere emis în state cu care România a încheiat tratate/ convenţii
Transcrierea certificatului de deces emis în state cu care Romania a încheiat tratate/ convenţii
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului
La schimbarea denumirii străzii ori schimbarea renumerotării imobilelor
Program referendum
Acte doveditoare a domiciliului
Prevederi legale referitoare la Regimul matrimonial
Eliberarea actului de identitate la dobândire/redobândire cetăţenie română
Conducere
Eliberarea extraselor multilingve de stare civilă
UE Transcrierea certificatului de naştere CU APOSTILA
UE Transcrierea certificatului de nastere emis în state cu care România a încheiat tratate/ convenţii
UE Transcrierea certificatului de casatorie CU APOSTILA
UE Transcrierea certificatului de căsătorie emis în state cu care România a încheiat tratate/ convenţii
Eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate
Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
Programări online
Căsatorii civile
Acte de identitate pentru Formulare Standard Multilingv