Înapoi la:HomeSunteţi la:Cazuri de schimbare a numelui    CAUTĂ ÎN SITE
Selectaţi limba 
 

Consiliul Local al Municipiului ORADEA
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor

Evidenta Persoanelor:strada Republicii nr. 240040 259 432.823evp@evp-oradea.ro
Starea civila:
piata Unirii nr. 10040 259 408.825starecivila@evp-oradea.ro
 
 
 
 
 
 
Programare căsătorii online
Acte de identitate
Formulare necesare
Comunicate de presă
Câteva click-uri şi aveţi posibilitatea să programaţi, într-un mod elegant şi modern - direct de la dumneavoastră de acasă, căsătoria civilă
Utilizând un program informatic, simplu, prin intermediul internetului,  poţi stabili ziua şi ora în care un funcţionar te asteaptă la ghişeu, numai pe tine, fără să pierzi timp aşteptând la rând după alţii.
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Cazuri de schimbare a numelui________Modificată în : 06.03.2019

 

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:
 
a)  când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 
b)  când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte sa îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului ca este cunoscută în societate sub acest nume;
 
c)  când, din neatentia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoasterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni gresite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 
d)  când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;
 
e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;
 
f)   când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte sa revină la numele dobândit la naştere;
 
g)  când părinţii si-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;
 
h)   când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 
i)   când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori sa revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 
j)    când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 
k)   când prenumele purtat este specific sexului opus;
 
 l)  când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva şi irevocabilă şi solicita sa poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care sa rezulte sexul acesteia;
 
m)  alte asemenea cazuri temeinic justificate.
 
 
 
Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:
 
1)   când persoana în cauza a adoptat minori şi doreşte ca aceştia sa poarte un alt prenume;
2)  când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicita sa revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
3)  când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o alta căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte sa poarte numele dobândit la naştere;
4)   când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
5)    când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în forma autentică;
6)  când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
7)  când s-a desfăcut adoptia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
8)  când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.
 

SERVICII ONLINE

Programare căsătorii

Programează-ţi online căsătoria

Acte de identitate

Programează-te pentru depunearea actelor

Transcriere acte

Programează-te pentru transcriere acte de stare civilă / redobândire cetăţenie

Formulare

Aici găseşti formularele de care ai nevoie

 

Total vizitatori

3 vizitatori online
Termene si conditiiGalerie fotoLog In Site map
 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Oradea, vă urează:
X