Înapoi la:HomeSunteţi la:Anexa 24    CAUTĂ ÎN SITE
Selectaţi limba 
 

Consiliul Local al Municipiului ORADEA
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor

Evidenta Persoanelor:strada Republicii nr. 240040 259 432.823evp@evp-oradea.ro
Starea civila:
piata Unirii nr. 10040 259 408.825starecivila@evp-oradea.ro
 
 
 
 
 
 
Programare căsătorii online
Acte de identitate
Formulare necesare
Comunicate de presă
Câteva click-uri şi aveţi posibilitatea să programaţi, într-un mod elegant şi modern - direct de la dumneavoastră de acasă, căsătoria civilă
Utilizând un program informatic, simplu, prin intermediul internetului,  poţi stabili ziua şi ora în care un funcţionar te asteaptă la ghişeu, numai pe tine, fără să pierzi timp aşteptând la rând după alţii.
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Anexa 24________Modificată în : 06.08.2019

PROCEDURA

Privind eliberarea „Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale“
- Anexa 24 -
ACTE NECESARE:
  1. Cerere (vezi aici);
  2. Certificat de deces al autorului succesiunii;
  3. Certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcţia Economică pe numele defunctului;
  4. Certificat de naştere şi de căsătorie pentru soţul supravieţuitor;
  5. Certificat de naştere şi de căsătorie ( în cazul schimbării numelui ) pentru moştenitori;
  6. Actul de identitate pentru toţi moştenitorii;
  7. Extras Carte Funciară eliberat în luna care se depune cererea, în situaţia în care obiectul moştenirii se referă la un imobil de natură construcţie şi/sau teren;
  8. Titlul de proprietate în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;
  9. Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea ( contract de vânzare –cumpărare/construire, proces verbal de predare – primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţă de achitare integral, carte de identitate şi talon auto, certificat de acţionar, testament etc).
Cererea însoţită de actele necesare se depune la Primăria municipiului Oradea, Compartimentul de Stare Civilă, cam. 13, parter. Actele doveditoare se prezintă în original şi copie xerox, pe care ofiţerul de stare civilă va aplica menţiunea ,, conform cu originalul ”.
Verificarea documentelor se realizează de Secretarul municipiului Oradea, prin S.P.C.L.E.P. – Compartimentul de Stare Civilă, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.
NOTă: Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24 ) se eliberează o singură dată la cererea moştenitorilor ( succesibililor ) prezumtivi ai defunctului.
Persoana îndreptăţită să solicite la cerere eliberarea Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24 ) este persoana care face dovada scrisă că are vocaţie succesorală. De asemenea, din oficiu, secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de art. 243 alin.(3)-(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Anexa 24 poate fi eliberată la cerere şi altei persoane împuternicită prin procură specială/avocaţială, în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta personal.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfăşoară exclusiv în faţa notarului public competent sau a instanţei judecătoreşti în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul. Anexa 24 nu atestă calitatea de moştenitor şi nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deţinute de defunct.
Dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală în cota care se cuvine fiecăruia, se constată prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public, conform art. 1132 din Codul civil.

SERVICII ONLINE

Programare căsătorii

Programează-ţi online căsătoria

Acte de identitate

Programează-te pentru depunearea actelor

Transcriere acte

Programează-te pentru transcriere acte de stare civilă / redobândire cetăţenie

Formulare

Aici găseşti formularele de care ai nevoie

 

Total vizitatori

3 vizitatori online
Termene si conditiiGalerie fotoLog In Site map
 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Oradea, vă urează:
X