Înapoi la:HomeSunteţi la:Formulare standard multilingve    CAUTĂ ÎN SITE
Selectaţi limba 
 

Consiliul Local al Municipiului ORADEA
Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor

Evidenta Persoanelor:strada Republicii nr. 240040 259 432.823evp@evp-oradea.ro
Starea civila:
piata Unirii nr. 10040 259 408.825starecivila@evp-oradea.ro
 
 
 
 
 
 
Programare căsătorii online
Acte de identitate
Formulare necesare
Comunicate de presă
Câteva click-uri şi aveţi posibilitatea să programaţi, într-un mod elegant şi modern - direct de la dumneavoastră de acasă, căsătoria civilă
Utilizând un program informatic, simplu, prin intermediul internetului,  poţi stabili ziua şi ora în care un funcţionar te asteaptă la ghişeu, numai pe tine, fără să pierzi timp aşteptând la rând după alţii.
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Formulare standard multilingve________Modificată în : 02.04.2019
Compartimentul de Stare Civilă eliberează, la cerere, formulare standard multilingve, numai persoanelor îndreptăţite să primească certificate de stare civilă. Acestea pot fi folosite pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.
Formularele standard multilingve pot fi folosite numai împreună cu certificatele de stare civilă.

Tarile uniuni europene


 

Informaţii furnizate de Comisia Europeană şi de Statele membre cu privire la conţinutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)

Text Comun

Informaţii privind circulaţia anumitor documente oficiale între Statele membre
În temeiul regulamentului, care promovează libera circulaţie a cetăţenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale şi copiile lor certificate sunt scutite de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru aceste documente puteţi solicita un formular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii şi apostilării acestora. Scutirea de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor şi copiilor lor certificate eliberate de autorităţile publice ale unui Stat membru şi prezentate autorităţilor publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de documentele următoare:
 • documentele eliberate de o instanţă sau de un funcţionar al unei instanţe;
 • documentele administrative;
 • actele notariale;
 • certificatele oficiale înscrise pe documente private;
 • documentele diplomatice şi consulare;


În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:
 • naşterea;
 • decesul;
 • faptul că o persoană este în viaţă;
 • numele;
 • căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie şi stare civilă;
 • divorţul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
 • parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat;
 • desfacerea unui parteneriat înegistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
 • filiaţia sau adopţia;
 • domiciliul şi/sau reşedinţa;
 • cetăţenia;
 • absenţa cazierului judiciar;
 • calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru parlamentul European sau la alegerile locale într-un alt stat membru.
Menţiunile cu caractere evidenţiate indică existenţa unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Vă atragem atenţia aupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.
Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru şi trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care il însoţeşte.
Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autorităţile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.
Mai multe informaţii cu privire la regulament şi la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e-justiţie: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.

Baza legală pentru eliberarea formularelor standard multilingve:

Regulamentul (EU) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificara cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Acte necesare eliberării:

Pentru solicitarea formularului standard multilingv se vor prezenta următoarele acte:
Pentru eliberarea formularului standard multilingv nu se percepe taxă.
Cererea pentru obţinerea formularului standard multilingv se depune după cum urmează:
 • pentru naşteri, camera 14 parter, în Primăria municipiului Oradea;
 • pentru căsătorii, camera 12 parter, în Primăria municipiului Oradea;
 • pentru decese, camera 13 parter, în Primăria municipiului Oradea.
Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele numere de telefon:
 • naşteri – 0259/408825
 • căsătorii – 0259/408824
 • decese – 0259/409410
 • email – starecivila@evp-oradea.ro

SERVICII ONLINE

Programare căsătorii

Programează-ţi online căsătoria

Acte de identitate

Programează-te pentru depunearea actelor

Transcriere acte

Programează-te pentru transcriere acte de stare civilă / redobândire cetăţenie

Formulare

Aici găseşti formularele de care ai nevoie

 

Total vizitatori

13 vizitatori online
Termene si conditiiGalerie fotoLog In Site map
 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Oradea, vă urează:
X