Informare
Încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reşedinţa şi anularea actului de identitate


Persoanele fizice care au înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la adresa unui imobil, dar nu mai locuiesc la această adresă au obligaţia ca în termen de 15 zile de la mutare, să solicite la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, schimbarea domiciliului sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei.
În cazul nerespectării acestei obligaţii, la cererea proprietarului imobilului, persoanei fizice i se efectuează menţiuni în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P) cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reşedinţa şi i se anulează actul de identitate.
Astfel, în situaţia în care proprietarul unui imobil sesizează în scris personalul S.P.C.L.E.P cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, lucrătorii S.P.C.L.E.P. solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliţiei Române.
Lucrătorul de poliţie desemnat să dea curs solicitării ia o declaraţie proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa persoanei la adresa respectivă şi întocmeşte un proces-verbal.
Ulterior, persoana fizică este notificată cu privire la procedura iniţiată de proprietar şi este invitată la sediul S.P.C.L.E.P pentru reglementarea situaţiei.
În cazul în care se constată că, persoana fizică în cauză nu mai locuieşte la adresa declarată ca domiciliu sau reşedinţă, lucrătorul de la S.P.C.L.E.P. efectuează menţiuni în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P) cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reşedinţa şi anulează actul de identitate al persoanei respective.
Atunci când persoana aflată în situaţia prezentată, nu poate fi identificată pentru anularea actului de identitate, se efectuează în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, menţiunea corespunzătoare anulării şi cea privind necesitatea reţinerii documentului la momentul legitimării în vederea transmiterii către instituţia emitentă.


ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR!Vă aducem la cunoştinţă faptul că, eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea cetăţenilor şi nu din oficiu de către autorităţile române abilitate.

Astfel, în situaţia intervenirii unor modificări în statutul civil (casătorie, divorţ, schimbare nume pe cale administrativă, etc.), în cazul schimbării domiciliului, a pierderii, furtului actului de identitate sau în alte situaţii reglementate de art. 19 din O.U.G. nr. 97/2005 aveţi obligaţia legală de a vă adresa S.P.C.L.E.P.-ului de domiciliu în vederea obţinerii unui nou act de identitate.sus