ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR!

Începând cu data de 22.05.2023 cărţile de identitate nu se mai emit cu taxa de urgenţă. Termenul de soluţionare a cererii pentru eliberarea cărţii de identitate este de minim 20 de zile calendaristice. Prin excepţie, cetăţeanul care se află într-o situaţie deosebită, până la înmânarea noii cărţi de identitate, va fi pus în legalitate cu o carte de identitate provizorie, care va avea un termen de valabilitate de 45 zile. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când se solicită emiterea unei cărţi de identitate pentru motivele: expirare, dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, în cazul atribuirii unui nou CNP, în cazul deteriorării actului de identitate, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate, când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului, în cazul schimbării sexului şi în cazul anulării.


Informare
Încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reşedinţa şi anularea actului de identitate


Persoanele fizice care au înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la adresa unui imobil, dar nu mai locuiesc la această adresă au obligaţia ca în termen de 15 zile de la mutare, să solicite la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, schimbarea domiciliului sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei.
În cazul nerespectării acestei obligaţii, la cererea proprietarului imobilului, persoanei fizice i se efectuează menţiuni în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P) cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reşedinţa şi i se anulează actul de identitate.
Astfel, în situaţia în care proprietarul unui imobil sesizează în scris personalul S.P.C.L.E.P cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă, lucrătorii S.P.C.L.E.P. solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliţiei Române.
Lucrătorul de poliţie desemnat să dea curs solicitării ia o declaraţie proprietarului imobilului care a primit în spaţiu persoana în cauză şi, după caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informaţii privind prezenţa persoanei la adresa respectivă şi întocmeşte un proces-verbal.
Ulterior, persoana fizică este notificată cu privire la procedura iniţiată de proprietar şi este invitată la sediul S.P.C.L.E.P pentru reglementarea situaţiei.
În cazul în care se constată că, persoana fizică în cauză nu mai locuieşte la adresa declarată ca domiciliu sau reşedinţă, lucrătorul de la S.P.C.L.E.P. efectuează menţiuni în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P) cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reşedinţa şi anulează actul de identitate al persoanei respective.
Atunci când persoana aflată în situaţia prezentată, nu poate fi identificată pentru anularea actului de identitate, se efectuează în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, menţiunea corespunzătoare anulării şi cea privind necesitatea reţinerii documentului la momentul legitimării în vederea transmiterii către instituţia emitentă.


ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR!

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR

DIN COMUNA GIRIŞU DE CRIŞ (Sat. Girişu de Criş, Sat. Tărian), RESPECTIV COMUNA TOBOLIU (Sat. Toboliu, Sat. Cheresig)!


Vă aducem la cunoştinţă faptul că, preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi/sau pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă în actul de identitate se va asigura de către S.P.C.L.E.P. Oradea până la data de 31.03.2023, iar începând cu data de 04.04.2023 se va asigura de S.P.C.L.E.P. Girişu de Criş, cu sediul în Comuna Girişu de Criş, Sat. Tărian, Strada Unirii nr. 2, Judeţul Bihor.


Vă aducem la cunoştinţă faptul că, eliberarea actelor de identitate se face la solicitarea cetăţenilor şi nu din oficiu de către autorităţile române abilitate.

Astfel, în situaţia intervenirii unor modificări în statutul civil (casătorie, divorţ, schimbare nume pe cale administrativă, etc.), în cazul schimbării domiciliului, a pierderii, furtului actului de identitate sau în alte situaţii reglementate de art. 19 din O.U.G. nr. 97/2005 aveţi obligaţia legală de a vă adresa S.P.C.L.E.P.-ului de domiciliu în vederea obţinerii unui nou act de identitate.sus