1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - click aici

      2. Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European - click aici

      3. Legea nr. 129/2018 - click aici

      4. Legea nr. 506/2004 - click aici

      4. Legea nr. 190//2018 - click aici

 
sus