La solicitarea cabinetelor de avocat eliberăm următoarele documente:

 • certificate de stare civilă (naştere, căsătorie, deces);
 • extrase multilingve ale actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, deces);
 • dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă.

Pentru eliberarea acestor documente sunt necesare următoarele acte:

 • cerere;
  • Cerere DUPLICAT certificat naştere - Download
  • Cerere DUPLICAT certificat căsătorie - Download
  • Cerere DUPLICAT certificat deces - Download
  • Cerere Dovada Stării civile - Download
  • Cerere extras multilingv de pe actul de naştere - Download
  • Cerere extras multilingv de pe actul de căsătorie - Download
  • Cerere extras multilingv de pe actul de deces - Download
  • Cerere formular standard multilingv - Download
 • împuternicire avocaţială; (din partea titularului actului de stare civilă, a persoanei îndreptăţite* sau a reprezentantului legal, după caz).
 • act de identitate împuternicit.

( * Soţul supravieţuitor, descendenţii persoanei decedate (copii, nepoţi, strănepoţi) ascendenţii persoanei decedate (părinţi, bunici, străbunici) colateralii persoanei decedate (fraţii, surorile şi descendenţii acestora până la gradul IV inclusiv unchii şi mătuşile, verii primari) ).

PRECIZĂRI:

 • cererea se depune personal, pe bază de programare care se poate face pe portalul nostru la secţiunea programări on-line şi NU prin poştă, e-mail sau fax. Depunerea cererii se va face la camera 14, parter, în Primăria municipiului Oradea.
 • termen de eliberare a certificatelor de stare civila: 

                 - maxim 2 ore în regim de urgenţă

                 - 7 zile calendaristice în regim normal

 • taxe :

                 - 100 lei pentru eliberarea în regim de urgenţă

                 - pentru eliberarea în regim normal nu se percepe nicio taxă

 • în caz de pierdere sau deteriorare a certificatelor de stare civilă se poate aplica sancţiunea cu amendă contravenţională de la 100 la 500 lei.

    La solicitarea cabinetelor de avocat  eliberăm gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie (naştere, căsătorie, deces). Aceste documente se transmit la dosarul instanţei, urmând ca avocatul să fie informat în scris despre modul de soluţionare a cererii.

    De asemenea, eliberăm gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă şi  la solicitarea notarilor publici.

     În adresa de solicitare este necesar să ne fie comunicate următoarele informaţii: nr. dosar/obiect/termen/instanţa/date despre persoana pentru care se solicită extrasul de stare civilă, (nume şi prenume, CNP, data şi locul naşterii/ căsătoriei/decesului, după caz).

    Termenul de eliberare a extraselor pentru uz oficial: de îndată, în funcţie de numărul de solicitări.

     Adresa de solicitare în cazul extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă se poate depune personal, la cam. 14, parter, în Primăria municipiului Oradea sau se poate transmite prin poştă, e-mail sau fax.

Date de contact:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor  (S.P.C.L.E.P.) – Compartimentul de Stare Civilă.

Piaţa Unirii, nr.1,CP 410100,Oradea

e-mail: stareacivila@oradea.ro

tel: 0259/408825

fax: 0259/408872

 ALTE PRECIZĂRI:

 • nu furnizăm date prin telefon privind actele de stare civilă ale unor persoane.
 • nu deţinem date despre moştenitorii unei persoane deoarece S.P.C.L.E.P. prin Compartimentul de Stare Civilă întocmeşte şi ţine evidenţa actelor de stare civilă prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria şi decesul unei persoane şi nu gradul de rudenie al acestora.
sus