1. TAXE în legătură cu oficierea căsătoriilor în anul 2024
 • Taxă închiriere sală pentru oficierea căsătoriei la Casa Căsătoriilor din Cetatea Oradea în cursul săptămânii ( luni-vineri)      -   100 LEI
 • Taxă închiriere sala mare (Traian Moşoiu) pentru oficierea căsătoriei  (sâmbăta-duminică ) - 450 LEI
 • Taxă specială pentru încheierea căsătoriei în situaţia în care niciunul dintre viitori soţi nu au domiciliul sau reşedinţa în mun. Oradea - 100 LEI
 • Taxă pentru recuperarea cheltuielilor de deplasare la oficierea căsătoriilor în alte locaţii  externe -1500 LEI
 • Taxa specială permisiune foto/ video la căsătorie -      50 LEI.
 1.  TAXE în legătură cu desfacerea căsătoriilor în anul 2024
 • Taxă divorţ - 600 lei
 • Taxă pentru soluţionarea cererii de atribuire a numărului certificatului de divorţ administrativ D.J.E.P. BIHOR -  60 LEI

     3. TAXE speciale în vederea eliberării în regim de urgenţă a actelor de stare civilă în anul 2024 - termen de eliberare maximum 2 ore

 • certificate de stare civilă (nastere, căsătorie, deces)   - 100 LEI
 • extrase multilingve ale actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, deces)   - 100 LEI 
 • dovadă de stare civilă (Anexa 9)    -100  LEI

    4. TAXE speciale pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine cetăţenilor români în anul 2024

 • taxa S.P.C.L.E.P. Oradea  -50 LEI
 • taxa specială pentru transcrierea în regim de urgenţă a certificatelor / extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine S.P.C.L.E.P. Oradea - 100 LEI 
 • taxa D.J.E.P. BIHOR        - 108  LEI
 • taxă specială D.J.E.P. BIHOR pentru soluţionarea în regim de urgenţă a dosarului de transcriere  - 225 LEI

     Transcrierea certificatelor de nastere/casatorie pentru cei care au dobândit/redobândit cetatenia române se poate solicita in regim de urgenta numai de persoanele nascute incepand cu anul 1980. 

     5.TAXE speciale pentru schimbarea numelui pe cale administrativă

 • taxa S.P.C.L.E.P. Oradea  -50 LEI
 • taxa D.J.E.P. BIHOR        - 108  LEI
 • taxă specială D.J.E.P. BIHOR pentru soluţionarea în regim de urgenţă a dosarului de schimbarea numelui  - 225 LEI

      6. TAXE speciale pt. inscrierea menţiunilor ca urmare a modificărilor intervenite în străinătate in statutul  persoanei sau cu privire a numelui intervenită în străinătate în anul 2024

 •  taxa S.P.C.L.E.P. Oradea - 100 LEI
 •  taxa D.J.E.P. BIHOR         - 108  LEI
 •  taxa specială D.J.E.P. BIHOR pentru soluţionarea în regim de urgenţă a dosarului de înscriere de menţiuni - 225 LEI

Taxele mai sus- menţionate se achită în Primăria mun. Oradea - Sala ghişeelor (Piramidă) la depunerea dosarului sau on-line pe https://platformacetateni.oradea.globalpay.ro/public/cetatean-login/index.

         Taxele au fost stabilite prin HCLMO nr. 995/2023 şi a HCJB  392/2023.


sus