ANUNŢ IMPORTANT

Biroul de Evidenţă a Persoanelor Oradea, având punctul de lucru în strada Republicii nr. 24, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.


Solicitările pot fi făcute de către persoanele menţionate anterior sau de către aparţinătorii acestora, atât în scris, cât şi telefonic la următoarele numere: 0259/432.823, 0259/432.824, 0359/800.650 sau 0731/040.292.

Precizăm că accesarea acestor facilităţi nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare.

STAŢIA MOBILĂ – COMUNE ARONDATE


Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor Oradea – organizează începând cu data de 19 martie 2024  o acţiune de punere în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în cele 11 comune arondate municipiului Oradea.

În acest sens, funcţionari din cadrul biroului se vor deplasa cu staţia mobilă, în vederea preluării documentelor şi a imaginii necesare eliberării unor noi acte de identitate.

  

                                                                                                      APROBAT,

Nr. înregistrare:520668 din  22.02.2024               

                                                                                                                         Coordonator compartiment

                                                                                                                                           CHEREI MARIANA - NICOLETA

                                                                               

                                                                            

GRAFICUL

deplasărilor cu staţia mobilă în comunele arondate municipiului Oradea

(19 martie-29 martie 2024)

Nr. crt.

Denumirea comunei

Data deplasării1.


Hidişelu de Sus

19 martie 2024 (marti)

Orele: 8:30 – 11:30


2.


Lăzăreni

19 martie 2024 (marti)

Orele:12:30 - 15:30

 

3.


Tămăşeu

21 martie  2024 (joi)

Orele: 8:30 - 11:30

 

4.


Biharia

21 martie 2024 (joi)

Orele:12:30 - 15:30

 

5.


Nojorid

22 martie 2024 (vineri)

Orele: 8:30 – 11:30

 

6.


Sântandrei

22 martie 2024(vineri)

Orele:12:30 - 15:30

 

7.


Paleu

26 martie 2024 (marti)

Orele: 8:30 – 11:30

 

8.


Cetariu

26 marti 2024 (marti)

Orele:12:30 - 15:30

 

9.


Oşorhei

28 martie 2024 (joi)

Orele: 8:30 – 11:30

 

10.


Copăcel

28 martie 2024 (joi)

Orele:12:30 - 15:30

 

11.


Ineu

29 martie 2024 (vineri)

Orele: 8:30 – 11:30

 sus