ANUNŢ IMPORTANT

Biroul de Evidenţă a Persoanelor Oradea, având punctul de lucru în strada Republicii nr. 24, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.


Solicitările pot fi făcute de către persoanele menţionate anterior sau de către aparţinătorii acestora, atât în scris, cât şi telefonic la următoarele numere: 0259/432.823, 0259/432.824, 0359/800.650 sau 0731/040.292.

Precizăm că accesarea acestor facilităţi nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare.

STAŢIA MOBILĂ – COMUNE ARONDATE


Biroul de Evidenţă a Persoanelor Oradea – organizează începând cu data de 09. mai 2023  o acţiune de punere în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în cele 13 comune arondate municipiului Oradea.

În acest sens, funcţionari din cadrul biroului se vor deplasa cu staţia mobilă, în vederea preluării documentelor şi a imaginii necesare eliberării unor noi acte de identitate.

  

GRAFICUL
deplasărilor cu staţia mobilă în comunele arondate municipiului Oradea
(luna  mai 2023   )


Nr. crt.    Denumirea comunei    Data deplasării
        
1. Hidişelu de Sus    09 mai 2023
        Orele: 8:30 – 11:30
2. Lăzăreni     09 mai  2023
         Orele:12:30 - 15:30
3. Tămăşeu     11 mai  2023
       Orele: 8:30 - 11:30
4. Biharia    11 mai  2023
      Orele:12:30 - 15:30
5. Nojorid    16 mai 2023
      Orele: 8:30 – 11:30
6.Sântandrei    16 mai 2023
       Orele:12:30 - 15:30
7. Paleu    18 mai 2023
     Orele: 8:30 – 11:30
8.Cetariu    18 mai 2023
      Orele:12:30 - 15:30
9. Oşorhei    23 mai 2023
      Orele: 8:30 – 11:30
10. Copăcel    23 mai 2023
      Orele:12:30 - 15:30
11. Ineu    25 mai 2023
     Orele: 8:30 – 11:30


 

 

 

 sus