Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.

     In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).

    Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

 

 FORMULARE PENTRU  EVIDENŢA  PERSOANELOR

 I. Pentru eliberarea actelor de identitate:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1) - Download
  (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, art. 22 din H.G. nr. 295/2021 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (anexa 2) - Download
  (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, art. 22 din H.G. nr. 295/2021 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa 3) - Download
  (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, art. 22 din H.G. nr. 295/2021 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (anexa 4) - Download
  (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, art. 22 din H.G. nr. 295/2021 şi Legea nr. 9/2023"
 • Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului (anexa 5) - Download
  (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, art. 22 din H.G. nr. 295/2021 şi Legea nr. 9/2023"
 • Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.95/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (anexa 1) - Download
  (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, art. 22 din H.G. nr. 295/2021 şi Legea nr. 9/2023"

 II. Pentru furnizare date:

 • Cerere pentru completarea Formularului E401 Download
  (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru completarea Formularului privind certificarea stării civile Download
  (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru obţinerea unei adeverinţe privind istoricul de domiciliu Download
  (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru obţinerea unei adeverinţe cu datele din R.N.E.P. Download
  (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru completarea CNP-ului pe certificatul de deces Download
  (timp mediu de completare 3 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru obţinerea unei adeverinţe privind numele persoanelor care locuiesc la un imobil Download
  (timp mediu de completare 10 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 şi Legea nr. 9/2023"
 • Declaraţie privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal referitor la Formularul E401 Download
  (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 şi Legea nr. 9/2023"
 • Declaraţie privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal referitor la adeverinţă Download
  (timp mediu de completare 2 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, Regulamentul U.E. nr. 679/2016 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru anularea menţiunii de stabilire a domiciliului Download
  (timp mediu de completare 5 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, art. 62 din H.G. nr. 295/2021 şi Legea nr. 9/2023"
 • Cerere pentru anularea menţiunii de stabilire a reşedinţei Download
  (timp mediu de completare 5 minute) "Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată şi actualizată, art. 62 din H.G. nr. 295/2021 şi Legea nr. 9/2023"

 

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

 • Cerere DUPLICAT certificat naştere - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere DUPLICAT certificat căsătorie - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere DUPLICAT deces - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere Dovada Stării civile - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere înregistrare divorţ administrativ - Download
  (timp mediu de completare 15 minute)
 • Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ - Download
  (timp mediu de completare 10 minute)
 • Declaraţie renunţare la divorţ administrativ - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere extras multilingv de pe actul de naştere - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere extras multilingv de pe actul de căsătorie - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere extras multilingv de pe actul de deces - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere formular standard multilingv - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere transcriere certificat/extras de naştere (Ucraina + Rep Moldova) - Download
  (timp mediu de completare 3 minute)
 • Cerere transcriere certificat/extras de căsătorie (Ucraina + Rep Moldova) - Download
  (timp mediu de completare 3 minute)
 • Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de naştere) - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de căsătorie) - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit - Download
  (timp mediu de completare 2 minute)
 • Formulare înregistrare Tardivă a naşterii :
  • Anexa 19 Declaraţie de domiciliu - Download
   (timp mediu de completare 2 minute)
  • Anexa 19^5, Cerere pentru înregistrarea tardivă a naşterii - Download
   (timp mediu de completare 10 minute)
  • Anexa 20, Declaraţia persoanei a cărei naştere se înregistrează cu privire la domiciliul şi şcoala absolvită - Download
   (timp mediu de completare 5 minute)
  • Anexa 21 Declaraţie din partea membrilor familiei sau a ocrotitotului / reprezentantului legal - Download
   (timp mediu de completare 5 minute)
  • Anexa 21^2, Declaraţia persoanei de sex feminin a cărei naştere se înregistrează din care să rezulte dacă are copil minor a cărei naştere a fost înregistrată - Download
   (timp mediu de completare 5 minute)
  • Anexa 41 Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume - Download
   (timp mediu de completare 10 minute)
  • Declaraţia de naţionalitate - Download
   (timp mediu de completare 5 minute)
 • Anexa 24 - Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale - Download
  (timp mediu de completare 10 minute)
 • Cerere de înscriere "PREMIUL DE FIDELITATE" cuvenit persoanelor care au împlinit 50 de ani de căsătorie - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Formular de înscriere „PREMIUL CENTENAR‟ cuvenit persoanelor care au împlinit  vârsta de 100 de ani - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere transcriere nastere - Download
  (timp mediu de completare 3 minute)
 • Cerere transcriere casatorie - Download
  (timp mediu de completare 3 minute)
 • Cerere transcriere deces - Download
  (timp mediu de completare 3 minute)
 • Cerere rectificare acte de stare civila - Download
  (timp mediu de completare 10 minute)
 • Cerere pentru scrierea cu ortografia limbii materne - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Declaratie de nationalitate (la transcrierea actelor de deces) - Download
  (timp mediu de completare 5 minute)
 • Cerere de schimbare a numelui pe cale administrativa - Download
  (timp mediu de completare 20 minute)

FORMULARE „Protecţia datelor cu caracter personal‟

 • Cerere pentru exercitarea dreptului de acces - Download;
  (timp mediu de completare 2 minute)
 • Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie - Download;
  (timp mediu de completare 2 minute)
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor - Download;
  (timp mediu de completare 2 minute)
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la restricţionarea prelucrării - Download;
  (timp mediu de completare 2 minute)
 • Cerere pentru exercitarea dreptului la ştergerea datelor- Download.
  (timp mediu de completare 2 minute)
 

Atenţie! Pentru a vizualiza formularele în format PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader ver. 7 sau mai mare.
              Click aici pentru instalare ultima versiune de Adobe Reader.
sus