Se acordă un premiu în sumă netă de 1000 lei, persoanelor care au împlinit 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Oradea.

Temei legal: H.C.L.M.O.* nr. 867/2005.

Acte necesare:

  • formular tip (descarca aici)
  • actul de identitate (original şi fotocopie)
  • certificatul de naştere (original şi fotocopie)

Actele se pot depune:

  • personal, sau de către aparţinători (membri de familie, prieteni, vecini), la cam. 12 parter, în Primăria municipiului Oradea;
  • electronic, pe adresa de e-mail: stareacivila@oradea.ro sau prin fax la nr. 0259/408872 (în acest caz actele în original se vor prezenta la ridicarea premiului)

Ridicarea premiului se va face de la casieria Primăriei municipiului Oradea, cam. 16, parter, pe baza unei programări telefonice. În cazul în care persoana este nedeplasabilă premiul se acordă la domiciliul acestuia.
H.C.L.M.O. * - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea

sus