• Taxă carte de identitate - 7 LEI, se achită la aparatul de taxat aflat  în incinta instituţiei;
 • Taxă carte de identitate provizorie - 1 LEU, se achită la aparatul de taxat aflat  în incinta instituţiei;
 • Taxă specială de urgenţă eliberare acte de identitate - 20 LEI; se achită la aparatul de taxat aflat  în incinta instituţiei;
 • Taxă furnizare date – 1 Leu/persoană, se achită la:

  • aparatul de taxat aflat în incinta instituţiei;

  • TREZORERIA ORADEA

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
   CONT RO29TREZ07621330208XXXXX
   COD FISCAL 4230487

   situaţie în care dovada prin care aţi efectuat plata contravalorii taxei de furnizare de date se va transmite prin serviciul poştal la punctul de lucru al Biroului de Evidenţă a Persoanelor Oradea (Registratură), din Strada Republicii nr. 24 sau la numărul de fax 0259/432824.

sus