Se acordă diploma de fidelitate şi un premiu în sumă netă de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de convieţuire neîntreruptă şi care au domiciliul în municipiul Oradea.

Temei legal: H.C.L.M.O.* nr. 68/2008.

Acte necesare:

  • formular tip (descarcă aici)
  • actele de identitate ale soţilor  (original şi fotocopie)
  • certificatul de căsătorie (original şi fotocopie)

Actele se pot depune:

  • personal, de către unul dintre soţi la cam. 12 parter, în Primăria municipiului Oradea;
  • electronic, pe adresa de e-mail: stareacivila@oradea.ro sau pe fax la nr. 0259/408872 (în acest caz actele în original se vor prezenta la ridicarea premiului)

Ridicarea diplomei de fidelitate şi a premiului se va face de la casieria Primăriei municipiului Oradea, cam. 16 parter, pe baza unei programări telefonice. Persoanele programate vor fi anunţate telefonic cu privire la data şi ora când vor ridica premiul.

sus